KONTAKTINFORMATION

Mobil: +46 (0) 739-67 26 38
Adress: Hjulmakaregatan 33, 412 61 Göteborg
E-post: annasoderling@gmail.com

Hemsida annasoderling.se

UTBILDNING

Masterexamen i fördjupat skådespeleri HSM 2014
Balettakademin Göteborg 1990
Teaterhögskolan i Malmö 1981–1984
Anställd på TeaterAlliansen sedan 2000

Född 1955
163 cm